wood chipper serbia
wood chipper serbia
wood chipper serbia

O nama

O nama
Firma EMS-Pellet doo je nastala u trenutku kada se ukazala potreba za proizvodnjom opreme za peletiranje.

EMS Pellet doo

Naša firma EMS-Pellet doo sa sedištem u Čoka se dugi niz godina bavi proizvodnjom opreme za proizvodnju energetskog peleta od drvne biomase i agro biomase. Firma EMS-Pellet doo je nastala u trenutku kada se ukazala potreba za proizvodnjom opreme za peletiranje. Firma je ogranak firme Elektromotor-Šimon doo koja je već 20 godina na našem tržištu kao lider u proizvodnji i prodaji procesne opreme, prvenstveno za industriju prerade žitarica i auto industriji.

U svom proizvodnom programu pokrivamo sledeće faze u proizvodnji peleta:

U sklopu navedenih faza uključena je sledeća oprema koju mi proizvodimo:

 • Električne drobilice
 • Pokretni podovi sa hidrauličnim izvlakačima
 • Pužni dozatori sa nivoregulatorima za doziranje drvne sečke
 • Transportne trake za transport drvne sečke, piljevine i peleta
 • Magnetni separatori
 • Separatori krupnih komada i kamena
 • Mlinovi čekićari za usitnjavanje biomase
 • Pužni transporteri za transport piljevine
 • Kofičasti elevatori
 • Toplovazdušni kotlovi sa komorama za dogorevanje ( kotlovi su potpuno automatski sa drvnom sečkom kao gorivom )
 • Troprolazna rotaciona sušara
 • Ciklone i cevovodi
 • Protiv strujni hladnjak peleta
 • Filter jedinice i silo filtere
 • Silose sa rotacionim pobuđivačima
 • Silosi za smeštaj gotovog proizvoda
 • Ventilatori
 • Redlere za transport sečke, piljevine i peleta
 • Komplet energetski deo i automatiku sa softverom Schneider.
 • Kompletna podrška u rezervnim delovima i potrošnim materijalom
 • Rezervne matrice, rolere i delove za rolere

EMS Pellet doo

Naša firma EMS-Pellet doo sa sedištem u Senti se dugi niz godina bavi proizvodnjom opreme za proizvodnju energetskog peleta od drvne biomase i agro biomase. Firma EMS-Pellet doo je nastala u trenutku kada se ukazala potreba za proizvodnjom opreme za peletiranje. Firma je ogranak firme Elektromotor-Šimon doo koja je već 20 godina na našem tržištu kao lider u proizvodnji i prodaji procesne opreme, prvenstveno za industriju prerade žitarica i auto industriji.

U svom proizvodnom programu pokrivamo sledeće faze u proizvodnji peleta:

 • Drobljenje drveta
 • Prihvat i doziranje drvne sečke
 • Separacija drvne sečke (odvajanje metala i kamena)
 • Primarno mlevenje
 • Sušenje krupne sirove piljevine
 • Sekundarno mlevenje
 • Priprema i doziranje u pelet prese
 • Hlađenje peleta
 • Skladištenje sirovine i peleta
 • Aspiracija pelet linije komplet – filter jedinice
 • Aspiracija pelet presa
 • Detekcija i gašenje varnica
 • Elektro upravljanje i automatizacija
 • Rezervni delovi za opremu za peletiranje


Našim kupcima pružamo kompletnu uslugu od idejnog rešenja do puštanja u rad linije i obuke radnika. Takođe obezbeđujemo kupcu daljinsku softversku podršku (monitoring) minimum 5 godina od početka proizvodnje ili dok to kupac želi.
Iza nas je veliko iskustvo u izradi kompletnih linija za proizvodnju peleta, izradili smo više fabrika na prostorima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Belorusije, kao i veliki broj prodatih pojedinačnih mašina.


Detalji

Detalji

Električna drobilica je namenjena za usitnjavanje biomase (drveta u oblom stanju, metarskog drveta i okoraka iz pilanske proizvodnje). Drobilica je izrađena od kvalitetnih komponenti i sa povećanim stepenom iskorišćenja električne energije. Opremljena je sistemima pasivne i aktivne zaštite pri radu i pri održavanju.

Komplet upravljanje drobilice je na Touch Panelu i uz podršku PLC-a. Uz drobilicu se isporučuje alat za podešavanje položaja noževa na rotoru što skraćuje i pojednostavljuje postupak redovnog održavanja. Prateća oprema uz drobilicu po želji kupca (transporter za trupce, ulazna traka, metal detektor, transportne trake i redleri).

Tip drobilice Snaga
(kW)
Rotordiametar
(mm)
Broj vučnih valjaka Snaga vučnih valjaka
(kW)
Broj noževa Kapacitet u m3/h solid
wood
Težina (t)
SED 450 x 800 250-315 1300 2x4+1 2x4 3 20-30 15
SED 500 x 1000 2 x 250 1500 2x5+1 2x5,5 3-4 30-50 28
SED 600 x 1200 2 x 355 1800 2x6+1 2x7,5 3-4 40-60 39

Kontakt

Kontakt
* Molimo vas unesite vaš validan email.

* Molimo vas unesite naslov poruke.

* Molimo vas unesite vašu poruku.